De Prickkoul

Prickkoul 1645 tot 1741

adat het voor de kolengraverijen destijds, door grote watertoevloed, technisch steeds ingewikkelder werd, hadden de kolengravers (Köhler) niet meer de technische en financiële middelen om zeker en lonend te kunnen blijven werken. Daarom sloot men zich vanaf de 15e eeuw vaak aan bij zogenaamde kolengraversgemeenschappen of sociëteiten aan. Een van de belangrijkste gemeenschappen in deze is wel de Akense (D) wethoudersfamilie "Prick". Het waren de "Prickköhler" (Prickkolengravers), die met 11 personen op de landereien van de abdij Kloosterrade (later Rolduc), het oude steenkolenveld "Prick" bewerkten. Dit gebeurde door het afgeven van een erfpenning aan het klooster in de tijd van 1645 tot 1741. Hierna trok Abt Rauschauw de rechten van de kolengravers in, om hierna zelf de leiding over de kolengraverij naar zich toe te trekken.

In 1796 werd tijdens de Napoleontische tijd, onder de Franse bezettingsmacht, het gehele koolgraverijenbezit geconfisqueerd en onder militair toezicht geplaatst. In deze tijd werd er consequent roofbouw gepleegd. Dit betekende voor de "Prick-mijn" (Prick-koul), alsook voor veel andere mijnbouwgezelschappen, het voorlopige einde van hun werkzaamheden.

Het team van De Mijnstreek heeft een zeer oude kaart bemachtigd, waarop de toen geldende concessie én de gevraagde uitbreiding van de concessie van de Prickkoul worden geschetst. De kaart is hierna over een luchtfoto (Google Earth) geplaatst en uitgemeten. Hierop is te zien waar de concessie van de steenkolenmijn Prickkoul heeft gelegen.

Figuratieve kaart van de concessie van de Prickkoul getekend door M. L. Schümmer, ca. 1700

Op de kaart (Links bovenin) staat in het Frans het volgende vermeld:

"Figuratieve kaart van de concessie van de kolenmijn Prickkoul en van de grond waarvoor verlenging van deze concessie wordt aangevraagd. Het gebied gekleurd in groene kleur geeft de concessie van de Prickkoul aan en het gebied gemarkeerd in blauwe kleur is het gebied dat als uitbreiding werd aangevraagd."

A. De hydraulische machine op de Prickkoul-concessie.
B. De directe verschillen.
B.IX. Devine le surdplace ai l'endroit ou bon a decouvert la nouvelle veind qui prend la direction verd l'ouirt et vers le nord sur le district demande en extension. Les D. designent les limited du terrein demande en extension en borne savoir, a'l etpar le chemin dit Kohlbergsgracht et par la concession de friche et Celle de Bleyerheide, á l'ouist par le chemin dit Neulander Schacht une partie deshayed, dites Junkers heerlen et au Nord par láutre partie des hayrs dites Junkers heerlen et par une partie du Chemin, dit KohlbergdGracht

Volgt...