Historische Kalender

istorische Kalender

 

Indeze rubriek zijn aan de hand van een chronologische lijst vanjaartallen, de meest relevante gebeurtenissen die te maken hebbenmet de mijnstreek, vermeld.

Datum

Gebeurtenis
     
__-__-1113   Aanvang primitieve steenkoolwinning door monniken Abdij Rolduc.
__-__-1645   Aanvang van de mijn "Prickkoul" (later de mijn "Neuprick").
__-__-1723   Abdijmijnen ontvangen rechten tot exploitatie van steenkool (de latere Domaniale mijn).
28-07-1791   Het Franse "Mijnbouwrecht" geldt in de door Frankrijk bezette gebieden.
__-__-1796   Abdijmijnen worden overgenomen door de Fransen.
21-08-1799   Voorlopige aanvraag concessie voor een steenkolenmijn op het "Plateau van Nulland" in Kerkrade.
02-02-1808   Afwijzing aanvraag concessie steenkolenmijn te Nulland.
02-02-1808   Concessie "Bleyerheide" wordt verleend.
__-__-1814   Kerkrade en daarmee ook de steenkolenmijnen, worden bevrijd van de Franse overheersing.
09-06-1815   Uit de samengevoegde mijnvelden van de voormalige abdij Kloosterrade (Rolduc) is door de Fransen de "gouvernementsmijn"
(1e Gouvernement de Rolduc) gevormd.
__-__-1815   De "gouvernementsmijn" komt in eigendom van de Nederlandse staat als "Domaniale Mijn".
01-01-1828   Gebruik schacht "Neulandt I" wordt gestopt.
__-__-1828   Afdiepen van twee nieuwe schachten van de Domaniale mijn: schacht "Willem" (Grande Bur) en schacht "Neuland".
__-__-1838   De "Catharinaschacht" van de mijn "Neuprick" wordt afgediept op nog geen 30 meter van de Domaniale mijn.
__-__-1843   Eigenaar Schiffers (Neuprick mijn) verkoopt de rest van zijn aandeel aan de "Pannesheider Bergwerks - Verein".
__-__-1845   Oprichting Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij
__-__-1846   Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij verkrijgt concessie ter aanleg van het spoor tussen Aken en Maastricht.
11-05-1846   De Domaniale Steenkolenmijnen worden door de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij in beheer genomen.
11-06-1846   Ontginning bij de mijn Neuprick wordt gestaakt.
__-__-1847   Aanleg spoorlijn Aken-Maastricht.
__-__-1847   Eigenaar Charles Winkens (Bleyerheide) verkoopt de concessie aan de Pannesheider Bergwerks - Verein.
__-__-1850   Onenigheid tussen de mijn Neupricken de Bleyerheide, over de ontginning van de kolenlaag "Steinknipp".
__-__-1851   Domaniale mijn terug in Nederlandse handen.
__-11-1852   Ontginning bij de mijn Neuprick wordt weer hervat.
__-__-1852   Plannen om de mijn Neuprick en de Bleyerheide samen te laten gaan.
20-10-1853   Opening van het spoor tussen Aken en Maastricht.
22-11-1855   Machtiging wordt verleend om een ondergrondse doorgang naar de Duitse mijn Voccart te maken.
13-06-1856   De Nederlandse Bergwerkvereniging wordt opgericht in Den Haag.
__-__-1856   Aanleg schacht "Louise" van de Domaniale mijn.
05-11-1856   In de ondergrondse doorgang tussen de Neuprick mijn en de Voccart mijn worden ijzeren hekdeuren geplaatst,
    ter voorkoming van smokkel.
09-12-1856   Concessie "Willem" wordt aangevraagd door de Nederlandse Bergwerkvereniging.
__-__-1857   Afdiepen schacht "Susanne" van de Domaniale mijn.
__-12-1857   Acht verkenningsboringen worden uitgevoerd door de Nederlandse Bergwerkvereniging in o.a. het Hamdal in Kerkrade.
__-__-1859   In Eygelshoven worden proefboringen gedaan naar steenkool. Deze wordt aangetroffen.
28-01-1860   De Nederlandse Bergwerkvereniging wordt eigenaar van de steenkoolconcessies "Willem".
__-__-1861   De Nederlandse Bergwerkvereniging wordt eigenaar van de steenkoolconcessies "Sophia".
__-__-1860   Onderhandelingen om de Neuprick en de Bleyerheide over te doen aan de "Wurm Gesellschaft".
__-__-1862   Drijfzanddoorbraak in schacht Neuland van de Domaniale mijn.
__-06-1862   Aanleg schacht van de Hammijn.
__-10-1862   Door grote wateroverlast wordt de Aanleg van de schacht van de Hammijn wederom gestaakt.
__-12-1870   Opnieuw wordt de schacht van de Hammijn afgediept, ditmaal als onderzoekschacht. De werkzaamheden worden
    t.g.v. de wateroverlast wederom gestaakt als de schacht een diepte bereikt van 42 meter
__-__-1872   De verbinding "Simpelveld-Domaniale", van de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij, komt gereed.
14-01-1873   Anton Wackers uit Herzogenrath en zijn zwager Gustav Schümmer vragen een concessie, onder de naam "Laura" aan.
18-07-1873   "Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlenbergbau im Wurmrevier" vraagt concessie "Vereeniging" aan .
09-09-1876   Anton Wackers uit Herzogenrath en zijn zwager Gustav Schümmer verkrijgen een concessie, onder de naam "Laura".
18-02-1877   "Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlenbergbau im Wurmrevier" verkrijgt concessie "Vereeniging".
__-__-1878   Wederom wordt een poging ondernomen om de schacht van de Hammijn af te diepen, waarna op 51 meter 
    de eerste steenkolenlaag wordt aangetroffen.
__-__-1879   Carl Honigmann vraagt steenkoolconcessie "Carl" aan.
__-__-1881   Schacht "Ham I" wordt, door de kolencrisis en de grote wateroverlast, te koop aangeboden.
__-__-1881   De Nederlandse Bergwerkvereniging gaat failliet en de concessies "Willem" en "Sophia" worden te koop aangeboden.
__-__-1883   De Neuprick en de Bleyerheide worden verenigd onder de naam Neu-Prick-Bleyerheide".
__-__-1887   Concessie "Laura" wordt gekocht door de Eschweiler Bergwerksverein (EBV) en de houders van de concessie
    "Vereeniging".
02-05-1893   Een consortium o.l.v. Henri Sarolea krijgt concessie voor de winning van steenkool.
__-__-1896   Opening spoorlijn Sittard-Herzogenrath.
__-__-1896   Aanleg schachten I en II van de Oranje-Nassau mijn I.
__-__-1898   Staats Spoorwegen nemen tracé Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij over.
12-10-1898   Overname van concessie "Willem" en "Sophia" door de "Société Anonyme des Charbonnages néerlandais Willem et
    Sophia" te Brussel.
__-__-1898   "Société Anonyme des Charbonnages néerlandais Willem et Sophia" verkrijgt concessie "Prins Hendrik"
__-03-1899   Afdiepen van schacht Willem I van de Willem-Sophia mijn.
__-__-1899   Afdiepen van (lucht)schacht Willem II van de Willem-Sophia mijn.
26-06-1899   Oprichting onder Belgisch recht, van de "Société des Charbonnages Réunis Laura et Vereeniging S.A.".
__-__-1900   Aanleg Laura mijn.
03-08-1900   Afdiepen van de eerste voorschacht t.b.v. de bevriesmethode, ter afdieping van de schacht "Wilhelmina"
    op de Laura mijn.
29-04-1901   Afdiepen van de hoofdschacht "Wilhelmina" van de Laura mijn.
01-05-1901   Oprichting Staatsmijnen.
__-08-1901   Omvangrijke waterdoorbraak bij het afdiepen van de schachten bij de Laura mijn.
__-__-1902   Aanleg Staatsmijn Wilhelmina.
__-__-1902   Afdiepen van de tweede voorschacht t.b.v. de bevriesmethode, ter afdieping van de schacht "Hendrik"
    op de Laura mijn.
__-__-1902   Afdiepen van de hoofdschacht "Hendrik" van de Laura mijn.
__-__-1902   De electrische tramlijn van Aken naar Herzogenrath, met een zijtak naar de Neuprick mijn, komt gereed.
__-__-1903   De Neuprick mijn behaalt haar grootste productie ooit.
17-09-1903   Laura & Vereeniging vraagt een concessie aan, ten oosten van de Feldbiss-breuk.
__-08-1904   De productie op Neuprick mijn wordt stopgezet, deels door grote wateroverlast.
__-__-1904   De schacht van de Bleyerheide wordt dichtgegooid.
__-__-1904   De ondergrondse doorgang tussen de Neuprick mijn en de Duitse Voccart mijn wordt dichtgemetseld.
01-09-1904   De Neuprick mijn sluit.
__-__-1904   Afdiepen "Buizenschacht" van de Domaniale mijn.
__-__-1904   In productie Oranje-Nassau mijn II.
03-10-1905   3 doden bij schachtwerkzaamheden door hevige wateroverlast in de Laura mijn.
__-__-1905   In productie Laura mijn.
__-__-1905   Grote wateroverlast in de Laura mijn. Eind 1905 begint men met het leegpompen van de mijn.
__-__-1905   Afdiepen schacht Beerenbos I van de Domaniale mijn.
__-__-1905   Aanleg schacht III van de Oranje-Nassau mijn I.
__-02-1906   Leegpompen van de door wateroverlast getroffen Laura mijn voltooid.
__-__-1906   Spoorlijn Terwinselen (Staatsmijn Wilhelmina)-Schaesberg (Oranje-Nassau mijn II)-Heerlen voltooid.
__-__-1906   In productie Staatsmijn Wilhelmina.
__-__-1907   Afdiepen schacht "Nulland" (Neuland II) van de Domaniale mijn.
__-__-1908   Aanleg Staatsmijn Emma.
__-__-1908   De eerste boringen voor de Oranje-Nassau mijn III worden gestart op de Varenböcher (Varenbeuk nabij Heerlerheide).
01-09-1908   Explosie in het ketelhuis bij de Laura mijn, waarbij zeven mensen omkwamen.
__-__-1910   Aanleg ventilatieschacht te Heksenberg t.b.v. de Oranje-Nassau mijn III.(Later werd dit de Oranje-Nassau mijn IV).
__-__-1911   In productie Staatsmijn Emma.
__-__-1911   Aanleg Staatsmijn Hendrik.
__-__-1912   In gebruiknameschacht III van de Oranje-Nassau mijn I.
__-__-1912   Afdiepen schacht Oranje-Nassau mijn III.
__-__-1915   In productie Staatsmijn Hendrik.
__-__-1915   Aanleg Staatsmijn Maurits
__-__-1917   Afdiepen schacht Beerenbos II van de Domaniale mijn.
__-__-1917   In productie Oranje-Nassau mijn III.
10-01-1918   Zware ontploffing Oranje-Nassau mijn II, een stoomvat explodeert.
__-__-1918   Oprichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI).
__-__-1920   Schacht "Neuland I" van de Domaniale mijn wordt gedicht en de omliggende gebouwen gesloopt.
__-__-1921   Schacht Nulland (Neuland II) van de Domaniale mijn, wordt (gedeeltelijk) omgebouwd van luchtschacht
    naar productieschacht.
__-__-1921   Afdiepen van de twee hoofdschachten van de Julia mijn.
__-__-1921   Aanleg Julia mijn.
__-__-1922   Bouw van de beide houten boortorens t.b.v. de bouw en aanleg van de Julia mijn.
__-__-1923   In productie Staatsmijn Maurits.
02-08-1923   Aan Laura & Vereeniging wordt concessie verleend voor de ontginning van steenkool, ten oosten van
    de Feldbiss-breuk.
__-__-1923   De reeds in 1898 verkregen concessie "Prins Hendrik", op naam van de "Société Anonyme des Charbonnages
    néerlandais Willem et Sophia" wordt toegevoegd aan de bestaande concessie "Sophia".
26-06-1924   25-jarig jubileum van de "Laura & Vereeniging".
__-__-1925   Aanleg "Miljoenenlijntje".
__-__-1925   Rechtstreekse spoorlijn van de Oranje-Nassau mijn III naar de Oranje-Nassau mijn IV komt gereed.
__-__-1927   25-jarig jubileum Staatsmijnen.
__-__-1927   Afdiepen schacht Willem II van de Domaniale mijn.
__-__-1927   Koningin Wilhelmina brengt, vergezeld van Prins Hendrik en Prinses Juliana, een bezoek aan de Julia mijn.
__-__-1928   In productie Julia mijn.
__-__-1928   In productie Oranje-Nassau mijn IV.
13-07-1928   Explosie van mijngas vindt plaats in de Staatsmijn Hendrik. Er komen 13 mijnwerkers om.
__-__-1929   Schacht I van de mijn Laura afgediept tot 378 meter.
07-04-1931   Er wordt een drie uur durende radiozending gemaakt, die gewijd is aan de Julia mijn.
__-__-1932   Schacht II van de mijn Laura afgediept tot 378 meter.
__-__-1933   In gebruikname (lucht)schacht III van de Staatsmijn Hendrik, in de Brunssummerheide.
__-__-1934   Voltooiing van het "Miljoenenlijntje".
__-__-1937   Op het terrein van de Julia mijn wordt een nieuwe electrische centrale in gebruik genomen.
__-__-1939   Aanleg van schacht III op de Staatsmijn Emma.
__-__-1940   Afdiepen (lucht)schacht "Ham II" van de Willem-Sophia mijn.
__-__-1941   Eerste verbindingssteengang tussen de Laura mijn en Julia mijn gereed.
05-10-1942   Geleen en omgeving worden per ongeluk gebombardeerd door de RAF met 30 toestellen. Schacht I wordt door
    brandbommen getroffen, waardoor deze onbruikbaar raakt.
__-__-1944   Schacht II van de mijn Julia afgediept tot 540 meter.
17-09-1944   Om 22.15 uur wordt de turbogenerator op de Oranje Nassau I mijn te Heerlen door de Duitsers met dynamiet
    opgeblazen.
__-__-1945   Overschrijding Nederlands-Duitse grens vanuit de Julia mijn.
__-__-1945   Schacht I van de Julia mijn bereikt de 540 meter.
__-__-1947   Aanleg schacht IV van de Staatsmijn Emma in Schinnen.
24-03-1947   Door een slippende rubbertransportband ontstaat er brand in de mijn. Er komen 14 mijnwerkers om.
__-__-1947   Staatsmijn Emma en Staatsmijn Maurits zijn nu ondergronds verbonden door een 13 kilometer lange steengang.
__-__-1949   Buiten het goederen-, en kolenvervoer, wordt de lijn vanaf nu ook voor personenvervoer gebruikt.
__-__-1949   Afdiepen schacht "Sophia" van de Willem-Sophia mijn.
__-__-1950   Beide liftkooien van schacht IIIb van de Staatsmijn Emma worden vervangen door een skip.
__-__-1952   50-jarig jubileum Staatsmijnen.
__-__-1952   Bouw watertoren Oranje-Nassau mijn I.
__-__-1953   540 meter-verdieping van de Julia mijn gereed.
__-__-1953   Eerste pijler van de Julia mijn komt in productie (540 meter verdieping).
__-__-1953   Bruinkoolgroeve Energie (Jaartsveld) wordt gebruikt als slikvijver van de Staatsmijn Hendrik.
__-__-1954   Aanleg Staatsmijn Beatrix.
__-__-1955   Afdiepen schacht I en schacht II van de Staatsmijn Beatrix.
__-__-1955   Schacht I van de Laura mijn afgediept tot 753 meter.
__-__-1955   Afdiepen schacht "Melanie" van de Willem-Sophia mijn.
03-03-1958   Door een instorting in een pijler op de Staatsmijn Maurits komen 7 mijnwerkers om.
__-__-1958   Aanleg schacht III van de Staatsmijn Maurits.
__-__-1958   Waterdoorbraak op de Julia mijn.
__-__-1959   Tweede verbindingssteengang gereed (op het 550 m-niveau) tussen de Laura mijn en de Julia mijn.
__-__-1960   Aanleg 550 meter-verdieping op de Laura mijn.
__-__-1960   De concessie "Neuprick"wordt aangekocht door de Domaniale Mijn Mij. N.V. voor de prijs van ƒ 1.500.000,00 en
    wordt door deze mijn geëxploiteerd.
__-__-1962   Ook beide liftkooien van schacht IIIa van de Staatsmijn Emma worden vervangen door een skip.
__-__-1962   Afdiepen (lucht)schacht "Baamstraat" van de Domaniale mijn.
__-__-1962   De werkzaamheden op de Staatsmijn Beatrix worden stilgelegd.
__-__-1962   De schachten van de Staatsmijn Beatrix worden afgedicht en geconserveerd.
__-__-1963   Sluiting en sloop Staatsmijn Hendrik (overname door NAVO Afcent)
__-__-1963   Staatsmijn Emma gaat voortaan verder onder de naam Staatsmijn Emma-Hendrik.
17-12-1965   Aankondiging mijnsluitingen door minister Den Uyl in de stadschouwburg in Heerlen.
__-__-1965   Aanleg gestaakt Staatsmijn Beatrix.
__-__-1966   Schacht II van de Staatsmijn Emma wordt omgebouwd tot skipschacht.
__-__-1966   Eerste pijler in de "Finefraulagen" op de 680 meter-verdieping op de Laura mijn.
__-__-1966   Sluiting en sloop Oranje-Nassau IV mijn. Hierna is deze mijn geïntegreerd met de Oranje-Nassau mijn III.
05-12-1966   De laatste steenkool komt boven op de Staatsmijn Hendrik.
__-__-1966   Sluiting van Staatsmijn Hendrik.
__-__-1967   Afdichten (lucht)schacht "Baamstraat" van de Domaniale mijn.
__-__-1967   Aanleg derde verbindingssteengang tussen de Laura mijn en de Julia mijn.
__-__-1967   Laatste steenkolen worden gedolven in de Oranje-Nassau mijn IV.
07-06-1967   De NAVO (Afcent) neemt het voormalige mijnterrein van de Staatsmijn Hendrik in gebruik.
__-__-1967   Sluiting en sloop Staatsmijn Maurits.
__-__-1968   De Julia en de Laura mijn worden geïntegreerd.
__-__-1969   Sluiting en sloop Staatsmijn Wilhelmina.
__-__-1969   Het terrein van de voormalige Staatsmijn Beatrix wordt overgenomen door de NAVO (Afcent).
12-04-1969   De ommanteling van de watertoren op het terrein van de voormalige Staatsmijn Hendrik (Nu Afcent), stort neer.
01-08-1969   De laatste steenkool komt boven bij de Staatsmijn Wilhelmina.
29-08-1969   De laatste steenkolen van de Domaniale mijn worden gedolven.
__-__-1969   Sluiting en sloop Domaniale mijn.
__-__-1969   Afdichten "Buizenschacht" van de Domaniale mijn.
__-__-1970   Sluiting en sloop Laura mijn.
__-__-1970   Sluiting en sloop Willem-Sophia mijn.
__-__-1970   Afdichten schacht "Melanie" van de Willem-Sophia mijn.
__-__-1970   Afdichten (lucht)schacht "Ham II" van de Willem-Sophia mijn.
__-__-1970   Afdichten schacht "Sophia" van de Willem-Sophia mijn.
__-__-1970   Schacht "Nulland" (Neuland II) van de Domaniale mijn, wordt volgestort met vulstenen.
__-__-1971   Alle gebouwen, m.u.v. het schachtgebouw van schacht Nulland (Neuland II) van de Domaniale mijn, worden gesloopt.
01-06-1971   Sluiting en sloop Oranje-Nassau mijn II.
__-__-1973   Sluiting en sloop Staatsmijn Emma.
03-08-1973   Omschieten schacht van de Oranje-Nassau mijn IV.
08-08-1973   Sluiting en sloop Oranje-Nassau mijn III.
29-03-1974   Omtrekken schacht van de Oranje-Nassau mijn III.
__-__-1974   Sluiting en sloop Laura mijn.
__-__-1974   Sluiting en sloop Julia mijn.
20-12-1974   Laatste steenkool wordt gedolven in de Julia mijn. Er zijn inmiddels 51.964.324 kolenwagens naar boven gehaald.
31-12-1974   Laatste steenkool wordt gedolven in de Oranje-Nassau I mijn.
31-12-1974   Sluiting en sloop Oranje-Nassau mijn I.
14-03-1976   Twee, 6 ton zware schachtwielen van de voormalige schacht I van de Oranje Nassau mijn I, alsook de ventilator
    en de stoom-aangedreven aandrijfrmachine, worden geïnstalleerd bij de voormalige schacht Nulland te Kerkrade.
16-08-1976   Omschieten schoorsteen "Lange Lies".
21-08-1976   Omschieten schoorsteen "Lange Jan".
14-01-1979   Omschieten schoorsteen voormalige synthracietfabriek Staatsmijn Wilhelmina.
28-10-1983   Omschieten schacht III van de Staatsmijn Emma.
__-__-1986   De zuidelijke schacht van de voormalige Staatsmijn Beatrix wordt geopend en in gebruik genomen door het
    VROS Deepwater Research and Training Centre.
01-07-1986   De hoogste van de twee schoorstenen van de voormalige centrale van de Staatsmijn Emma wordt omgeschoten.
__-__-1986   De laagste van de twee schoorstenen van de voormalige centrale van de Staatsmijn Emma wordt omgeschoten.
__-__-1988   Afbreken schacht IV van de voormalige Staatsmijn Hendrik.
__-__-1988   Afbreken van de watertoren van de voormalige Staatsmijn Hendrik.
22-01-2013   Brug wordt geplaatst over de Heerenweg te Heerlen (oude mijnsopoor)ter completering van het zogeheten
    mijnspoorpad.
     
   

Wordt vervolgd...