Mijnspoor | Sm. Wa

Mijnspoor van de Staatsmijnen

De aanleg van het mijnspoor (1904)

Situatie mijnspoor

m de beide steenkolenmijnen Oranje Nassau II te Schaesberg en de Staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen op het landelijk spoorwegennet te kunnen aansluiten, werd begin vorige eeuw gestart met de aanleg van een nieuwe spoorweg.

Deze nieuwe verbinding zou zijn oorsprong hebben bij "De Kissel" in Heerlen, alwaar hij zou aftakken, van het tracé Heerlen - Schaesberg, richting Zuiden.

Vlakbij de voormalige glasfabriek in Heerlen werd een wissel aangelegd en ging de spoorweg richting de wijk Vossenkuil nabij Molenberg, om vervolgens middels een flauwe bocht af te buigen richting het mijnterrein van de Oranje Nassau II mijn. Hiermee werd de aansluiting van deze steenkolenmijn op het landelijk spoorwegennetwerk bewerkstelligd.

Aanleg van het mijnspoor rond 1904 (Foto: DSM)

Mijnspoorbrug over het tracé te Terwinselen (Casinolaan) (Foto: DSM)

Het spoor vervolgt, na het meersporig rangeerterrein van de ON II te hebben gepasseerd, met een linker bocht, om de steenstortterrein van de Staatsmijn Wilhelmina, richting Terwinselen. Het spoor eindigt bij het meersporig rangeerterrein van de Staatsmijn Wilhelmina. Hiermee werd ook deze steenkolenmijn aangesloten op het landelijk spoorwegennetwerk.

Het spoorwegemplacement nabij de mijn (Foto: DSM)

Luchtfoto van de Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen, waarbij het mijnspoor goed te zien is (Foto: Aerofoto DSM)