Rondom de mijn | ON3

Rondom de Oranje Nassau mijn III

Huis Robroeck (Rodenbroich)

mstreeks 1915 werd Heerlerheide letterlijk en figuurlijk omgewoeld. Door allerlei ingrepen was men aan de weet gekomen dat, behoudens steenkool en zilverzand, moeder natuur ook dikke lagen bruinkool had gereserveerd. Aan de ontginning van bruinkoolvelden o.a. in de driehoek Heerenweg – Schelsberg – Hei-Grindelweg zijn pijnlijke herinneringen bewaard gebleven doordat men soms weinig respect had voor de rechtmatige particuliere eigendommen. Toch mogen ook de verdiensten van de bruinkoolmaatschappijen genoemd worden.

De ontginning bracht veel werkgelegenheid, en welvaart voor de Heerlerheidse winkeliers en neringdoenden. Optimale arbeid was voorhanden, boven en onder elkaar werkten mensen in ploegendiensten op zoek naar zwart goud, zilverzand en bronskleurige bruinkool. Er was grote behoefte aan brandstof, zeker gedurende de oorlogsjaren 1914-1918. Het economisch motief woog zelfs zo zwaar dat in 1918 een der oudste gebouwen van Zuid – Limburg het huis Robroek, in verband met de bruinkoolontginning, werd gesloopt.

Uit de oude annalen is bekend dat het huis Robroek of Roebroe(c)k reeds in het jaar 1383 in bezit was van de gefortuneerde gelijknamige familie. Het huis met akkerland, weiden en bossen was 42 bunder groot. Verondersteld mag worden dat Huize Roebroek de bakermat is geweest voor de verdere ontwikkeling van Heerlerheide.

Huis Robroeck (Rodenbroich)

De tegenwoordige voetbalvelden van SV. Groene Ster waren destijds grote bruinkoolputten, samen met de voorheen aangrenzende hedendaagse vijver Blankevoort. Huize Roebroek was gelegen op de zuidoostelijke hoek van het speelveld van het sportcomplex aan de Hei-Grindelweg. Men zegt dat de oudere opstallen van de vereniging overeind staan op de fundamenten van huize Roebroek. Het dak van het huize Roebroek was bedekt met leien,vandaar de vaker gebruikte populaire naam “Leienhoes” Een drietal straatnamen herinneren aan de aloude nederzetting: Roebroekweg, Leienhoesstraat, Huyn van Rodenbroeckstraat. Bron: Heerlerheide Een dorp vol herinneringen.