Sint Nikolas

an de (Sint) Nikolas (Saint Nicolas) mijn is weinig bekend. Naar alle waarschijnlijkheid was het een veldmijn, waar meerdere verticale, niet al te diepe schachten werden uitgediept door middel van lieren en katrollen. Dit is naar aanname dezelfde werkwijze die de monniken van de Abdij Rolduc in de mijnbouwtijd daarvoor ook al hanteerden.

Uit de rest van de Prickkoul, samen met Sint Nikolas en de Feldkoul, ontstond de mijn Neuprick, groot 5 ha. (Akte van concessie, februari 1808). Het was de tweede mijn in Zuid-Limburg; en de eerste particuliere mijn. Eigenaar was de Duitse maatschappij "Pannesheider-Bergwerk-verein".