Rondom de mijn | ON1

Vereniging Het Goed Kosthuis - Exploitatie van gezellenhuizen -

Gezellenhuis "Ons Thuis" aan de Parallelweg

Door de opkomst en snelle groei van de mijnindustrie in Limburg, begin vorige eeuw, voelden vooral jonge mannen zich aangetrokken tot deze nieuwe werkgelegenheid, waarin de arbeidsomstandigheden relatief goed te noemen waren. Door de grote toevloed van nieuwe werknemers ontstond er al gauw een huisvestingsprobleem. Rond 1915 woonden er zo'n 80.000 mensen in de Oostelijke Mijnstreek. Dit was 15 jaar eerder nog maar de helft daarvan. De arbeiders werden in kampementen, op zolders, in schuren en stallen ondergebracht. Veel woningen zaten vol met deze kostgangers, die vaak een bed met anderen moesten delen.

Op initiatief van Henri Poels, die aalmoezenier was van Sociale Werken in de Mijnstreek, werd in Heerlen 0p 20 mei 1915 de vereniging "Het Goed Kosthuis" opgericht met als taak het verschaffen van informatie bij het zoeken naar logeeradressen en het beheer van de gezellenhuizen. Aparte huisvesting was nodig voor ongehuwde mijnwerkers.

De katholieke arbeidersvereniging bouwde naar een ontwerp van J. Stuyt in 1915 het gezellenhuis "Ons Thuis" in Heerlen aan de Parallelweg, niet ver van de Oranje Nassau I mijn. De Oranje Nassau Mijnen maakte dit mogelijk met een lening.

Het Katholieke Volk 30-04-1915

Gezellenhuis "Ons Thuis" aan de Parallelweg te Heerlen (Foto: Rijckheyt)

Het beambtepension aan de Valkenburgerweg te Heerlen anno 1950

Pension voor beambten van Oranje Nassau mijnen

Ongehuwde beambten konden sinds 1921 terecht in een ruim opgezet en riant gelegen pension aan de Valkenburgerweg te Heerlen. De architect D. Roosenburg, liet zich in de vormgeving van het complex, inspireren door het werk van Frank Lloyd Wright.

De Mijnwinkel

In de mijnwerkerskolonie "Beersdal" op een steenworp van de mijn bevond zich een mijnwinkel.

Aanplakbiljetten in de etalage van de winkel kondigde onder meer een dansavond aan. Onder de luifel is vaag "MIJNWERKERSBELANG" te lezen.

De mijnwinkel in Beerdal in 1951

Ontspanningsavond voor het personeel van de mijn