Wat de mijn ons naliet | Dmm

Schacht Willem I

Net als de beide schachten van de mijn Laura in Eygelshoven, behoorde schacht Willem I tot de enige drie schachten, waarbij de schachtwielen, in eerste instantie boven elkaar geplaatst waren.

Op de foto (rechts) is de exacte locatie van schacht Willem I te zien.

Schacht Willem II

De foto hiernaast (rechts) toont de locatie van schacht Willem II.

Schacht Willem II was, net als schacht I van de Staatsmijn Emma, de gelijknamige schacht Willem II van de Willem-Sophia en de schacht van de Oranje-Nassau III, een dubbele schacht (2 paar schachtwielen).

De beide "schachthelften" van de Willem II, kregen de namen Willem IIa en Willem IIb.

Stalen deksel waaronder zich de peilbuis bevindt

Stalen deksel waaronder zich de peilbuis bevindt

Mijnwaterstand

Tegenwoordig wordt nog steeds de stand van het ondergrondse mijnwater gemeten. In de schacht II van de Oranje Nassau I, schacht I van de staatsmijn Wilhelmina en schacht II van de mijn Julia, wordt dit gedaan door Nederlandse instellingen. In schacht Willem II wordt door de EBV, ofwel de Eschweiler Bergwerks Verein gemeten. Ook bij schacht Beerenbosch wordt het mijnwaterpeil door de EBV gemeten.

Links op de foto's de stalen deksel, waaronder zich de peilbuis voor het meten van de mijnwaterstand, bevindt.

Op het kaartje hierboven zijn de plaatsen van de schachten van de voormalige Domaniale Mijn ingetekend

Schacht Nulland rond 1951

De Nullandschacht

Eind augustus 1969 werden de laatste kolen uit de Domaniale Mijn gedolven en daarmee was ook het lot van Schacht Nulland bezegeld. In 1970 werd de schacht vanaf de 63-meter verdieping tot aan het maaiveld volgestort met beton. Het jaar daarop werd alle gebouwen rondom de schacht gesloopt. In 1975-1976 werd de schacht gerestaureerd, waarbij een ventilator, de stoommachine hiervan én de twee schachtwielen van schacht I van de Oranje-Nassau Mijn I in Heerlen, werden geplaatst. De schacht werd na de restauratie een kenmerkend monument voor de mijnindustrie, ook door de bijzondere en afwijkende bouwstijl ten opzichte van mijnschachten in binnen- en buitenland. De schacht werd lange tijd door beeldend kunstenaar Rob Thalen als atelier en woonhuis gebruikt.

Een kijkje in de Nulland II schacht (2014)

Schacht Nulland anno 2014

Schacht Nulland anno 2014

Schacht Nulland anno 2014

Schacht Baamstraat rond 1965

Schacht Baamstraat

In de relatief korte tijd dat deze schacht bestond (5 jaar), fungeerde deze hoofdzakelijk als luchtschacht of ventilatieschacht, van het in 1960 aangekochte "Prick-veld". Later werd de schacht ook gebruikt voor het transport van vulstenen ten behoeve van vulpijlers.

De schacht is in 1962 afgediept tot de kolenlaag "Merl". Deze bevond zich op een diepte van ongeveer 21 meter, hetgeen ook de uiteindelijke diepte van de luchtschat werd. De diameter betrof 4 meter. De schacht werd, na aankondiging van de sluiting van de Domaniale mijn, reeds in 1967 gedicht.

Schacht Baamstraat 2006

Schacht Baamstraat 2014

Schacht Baamstraat 2014

Barbara, patrones van de mijnwerkers

Aan de Oude Schachtstraat, vlakbij een van de voormalige ingangen naar het terrein van de Domaniale Mijn staat een prachtig beeld van Sint Barbara, patrones van onder andere de mijnwerkers.

Het beeld heeft eerst voor de kerk van Nulland gestaan, waarna het in 2004 verhuisde naar de huidige locatie.

Het beeld is ontworpen door kunstenaar Jo Ritt.

't Berpke

Inge koalwaan

Ornament woningen "Mucherveld"

Ornament woningen "Mucherveld"

Ornament woningen "Mucherveld"

Ornament woningen "Mucherveld"

In de Kerkraadse wijk Mucherveld, niet ver van schacht Nulland en schacht Baamstraat, zijn in de gevels van de gebouwen, ornamenten ingebouwd, met een viertal mijnbouwonderwerpen; Schachten, Mijnwerker met kolenwagen, Koeltoeren en een houwer. Ook hier wordt de mijnbouw en de mijnwerker herdacht.

Ook hebben enkele bijzondere, aan de mijn gerelateerde woonhuizen, de tand des tijds overleeft.