Wat de mijn ons naliet | Neuprick

Het mijnterrein van de voormalige mijn Neuprick

De mijn Neuprick

e tegenwoordige straatnaam Pricksteenweg in Bleijerheide verwijst naar de oude mijn. Op de plaats van de mijngebouwen is het buurtpark Prickbos aangelegd waarin de contouren van de voormalige gebouwen nog zijn te herkennen. Op de plaats van de Catharinaschacht ligt een herinneringstegel.

Ondergrondse verbinding met de Voccart-mijn in Duitsland

De mijn Neuprick had een ondergrondse ventilatieverbinding naar de mijn Voccart. Deze lag net aan de overkant van de Duitse grens, in het stadsdeel Strass in Herzogenrath.

In 1855 werd deze ondergrondse verbinding aangelegd en verbonden met de naastgelegen Voccartmijn op Duits grondgebied, die in eigendom was van de Duitse Pannesheider Bergwerksverein. Om de zo ontstane onderaardse smokkelroute tegen te gaan, werd al snel in 1856 op de rijksgrens een ondergronds hekwerk geconstrueerd waarvan de twee sleutels bij de kerkraadse douane lagen.

De economische activiteit werd volledig vanuit de Voccartmijn geleid.

Tegel boven de voormalige Catharinaschacht

Het mijnterrein van de voormalige mijn Neuprick