Firma Carisborg

Overzicht bruinkoolgroeven van firma Carisborg. (Google Maps)

Aanloop

ussen 1857 en 1876 werd onderzoek uitgevoerd door de Bergwerkvereeniging voor Nederland, en daarbij werd bruinkool aangetoond nabij Eijgelshoven. Deze had een dikte van 7 meter en bevond zich 9 meter onder het maaiveld. Tussen 1865 en 1868 werd deze grondstof hier en daar clandestien gewonnen. Het werd onder meer als verfaarde gebruikt, voor de bereiding van Kasselerbruin. Het bruinkoolvoorkomen betrof een uitloper van het nabijgelegen Duitse bruinkoolbekken.

Algemeen Handelsblad 21-11-1906 Aanvraag concessie Carisborg I

In 1899 werd door Jos Systermans, bewoner van Huize Carisborg, een boring verricht ten behoeve van een pomp, en ook hij stuitte op bruinkool. In 1906 werd de concessie Carisborg aan hem verleend, 120 ha groot. Dit werd de grondslag voor de N.V. Carisborg. Een concessie-aanvraag van een andere groep investeerders, onder de naam Holland, werd in 1902 geweigerd, daar het gebied al door de Staat was gereserveerd voor steenkoolwinning. In 1905 volgde concessie-aanvraag Herman, 800 ha groot, in Eygelshoven en Ubach over Worms.

In 1908 kwam een nieuwe groep investeerders, bekend als N.V. Bergerode, die de volgende concessie aanvroegen:

  • - Brunahilde I, 225 ha, tussen Brunssum en Schinveld.
  • - Brunahilde II, 50 ha, nabij Brunssum.
  • - Energie, 140 ha, tussen Brunssum en Heerlen.
  • - Carisborg II, 151 ha, te Heerlerheide, de latere "Groeve Blankevoort".

Eerste Wereldoorlog

Het proces kwam in een stroomversnelling door de brandstofschaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 1915 begon de dagbouw in de concessie Carisborg. Naast het reeds goedgekeurde Carisborg kreeg Bergerode in 1917 een vergunning voor alle vier de concessie-aanvragen, Herman volgde in 1918. Het was daarbij niet eenvoudig om aan personeel en aan machines te komen.

De maatschappij N.V. Carisborg nam in 1917 haar intrek in het uit 1612 daterende Kasteel Passarts-Nieuwenhagen te Heerlerheide. Het huis Carisborg werd in 1919 aan de N.V. Carisborg verkocht en viel ten offer aan sloop, ten behoeve van de bruinkoolgroeve.

FILM: Bruinkoolgroeve Carisborg (Passart) in bedrijf >

De Tijd 18-01-1908 Aanvraag concessie Carisborg II

De overheid maakte het in 1918 mogelijk om de aanvraagprocedure te versimpelen, en zo ontstonden de groeven Graetheide I en Graetheide II bij Sittard, en de groeve Leemhorst bij Tegelen, die wettelijk slechts twee jaar mochten functioneren. In 1919 kwam ook de groeve Herman in bedrijf. De concessie Brunahilde II leverde daarentegen geen bruinkool op.

Ondertussen was de oorlog afgelopen en daalden de bruinkoolprijzen aanzienlijk. In 1918 sloot Brunahilde II, slechts een vijver in de kom van Brunssum achterlatend. Blankevoort raakte in hetzelfde jaar eveneens uitgeput. Leemhorst en Graetheide, die slechts twee jaar mochten functioneren, sloten in 1920 respectievelijk 1921. Herman sloot in 1922 en Energie in 1924. Carisborg bleef daarentegen rendabel produceren, dankzij de in 1923 gebouwde briketfabriek. de briketten werden voor huisbrand gebruikt.

Brand Carisborg 27 juli 1930 (Foto: Limburgsch Persbureau)

Boven (Originele tekst bij krantenknipsel): Bij de bruinkoolontginning “Carisborg” te Treebeek geraakte een stapel briketten van 5000 ton in brand. Blusschingspogingen haalden vrijwel niets uit.

Grote brand treft Firma Carisborg

(27 juli 1930)

Bij de firma Carisborg te Treebeek (Passart) woedt een geweldige brand in de bruinkolen. Ruim 4000 ton briketten zijn daar aan het verbranden en men tracht langs alle zijden het vuur te bestrijden. Een kijkje op de brand en de primitieve vuurbestrijding.

Nieuwe Tilburgsche Courant - 24-07-1930

Tweede Wereldoorlog en daarna

De Tweede Wereldoorlog bracht opnieuw schaarste met zich mee, en in 1942 kwam Energie weer in bedrijf, waar in 1943 bijna 180 kton bruinkool werd gewonnen.

De groeve, met een oppervlakte van 55.000 m2, werd in 1949 stopgezet om in 1953 te gaan dienen als bezinkvijver voor de steenkoolwasserij van Staatsmijn Hendrik.

Herman kwam in 1945 weer in bedrijf, leverde maximaal 120 kton bruinkool per jaar in 1946, maar sloot in 1949, waarna de groeve werd afgewerkt.

Voorts was er de groeve Anna, van 144 ha, te Haanrade. Deze werd in 1945 in gebruik genomen en sedert 1948 werd de winning door Carisborg verzorgd. De maximale productie bedroeg 200 kton/jaar, maar in 1960 was de groeve uitgeput en werd gebruikt voor het storten van steen en afval.

Rotterdamsch Nieuwsblad 27-09-1917 Opbrengsten

Brikettenfabriek te Passart-Treebeek (Foto: Heemkunde Brunssum)

De Tijd 18-01-1908 Aanvraag concessie Carisborg III

Het einde nadert

De Tijd, godsdienstig staatkundig dagblad 04-01-1935, Den Bosch

Vervolgens won Carisborg de bruinkool in de groeve Maria Theresia bij Herzogenrath, terwijl in 1959 aan Carisborg nog concessie werd verleend voor het veld Paul, 140 ha groot en gelegen nabij Ubach over Worms. Deze concessie werd nimmer benut, daar Carisborg in 1968 de poorten sloot, omdat de kolenkachels verdwenen en daarmee de vraag naar briketten. Hiermee kwam een einde aan de bruinkoolwinning in Nederland. In 1956 werd in Nederland nog 300 kiloton bruinkool geproduceerd, waaronder 100 kiloton briketten.

Carisborg kwartetspel

Advertentie Carisborg Briketten

Advertentie Carisborg Briketten

Natuurgebied

Tegenwoordig is een voormalige groeve van de N.V. Carisborg omgevormd tot een natuurgebied van 24 ha met dezelfde naam. De groeve werd gedeeltelijk opgevuld, waarna loofbos werd aangeplant. Dit wordt afgewisseld met hooilandjes, terwijl ook een kinderboerderij op het terrein werd aangelegd.