Mijnspoor | ON2

Mijnspoor van de Oranje Nassau mijnen.

De aanleg van het mijnspoor (1904)

Situatie mijnspoor

n 1898 werd begonnen met de aanleg van de steenkolenmijn Oranje Nassau II.

In 1904 leverde de mijn haar eerste kolen.

Het duurde echter tot 1906 voordat de mijn volledig in productie kwam. In eerste instantie had de aanleg van de mijn en het spoor weinig invloed op de toename van de bevolking en de plaatselijke handel.

In het verslag over 1906 werd voor het eerst wel melding gemaakt van de aanwezigheid van een spoorlijn en van de mijnen. In het verslag stond letterlijk: "Omtrent de diensten tot vervoer van reizigers en goederen, hetzij over de gewone, hetzij over de spoorwegen wordt opgemerkt: dat dit meestal per staatsspoor vanaf het station in Schaesberg geschiedt, zowel van personen als goederen."

Mijnspoor naar de ON II te Schaesberg en de Sm. Wilhelmina

Het mijnspoor en de wijk Het Eikske, linksboven de spooroverweg over de Hoofdstraat

Een dieselloc duwt enkele gesloten goederenwagons richting Heerlen (Foto: DSM)

Rechtsboven: Mijnspoor aftakking naar de ON II te Schaesberg. Links op de foto de Glasfabriek (Foto's: Reijckheyt)

Rechtsonder: Mijnspoor langs de in aanbouw zijnde flats aan de Nicolaes Beetstraat, Molenberg, Heerlen

Geheel links: Een artikel uit het Limburgs Dagblad van 23-04-1956 over de overweg in "t Eikske.

Links: De bewaakte spooroverweg over de Hoofdstraat in Schaesberg (Foto: Limburgs Dagblad)