Wat de mijn ons naliet | ON3

Oranje Nassau mijn III

e derde in het rijtje Oranje-Nassau mijnen is dan ook de Oranje Nassau III, gelegen te Heerlerheide aan de Ganzeweide. Ook hier weer is op het voormalige mijnterrein een woonwijk aangelegd. De plaatselijke school is gebouwd direct naast de voormalige schacht van de mijn.

De toepasselijke naam van de school is dan ook "De schacht" (Later in 2014 omgedoopt tot "Mijn Spoor"). Ook enkele restanten van de mijnmuur zijn nog te vinden helaas beklad met grafitti. Vlak naast het oude mijnterrein werd in 2006 het "Mijnwaterproject" uitgevoerd.

De plaats van de voormalige locatie van de schacht van de Oranje Nassau III mijn

Basisschool "De Schacht" (2009) heet sinds 1 augustus 2014 basischool "Mijn Spoor". Op de speelplaats ligt het kunstwerk op de plaats, waar ooit de schachtbok van de Oranje Nassau III mijn stond.

Op de speelplaats van de school is een gedenkteken gemaakt ter nagedachtenis aan de mijn. De ronde vorm geeft de plaats en diameter van de schacht van de Oranje Nassau III mijn aan. Midden in de cirkel is een kunstwerk geplaatst, met taferelen als een schachtbok en een groep mijnwerkers. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Theo Lenartz.

Even voorbij de toenmalige ingang van de mijn vinden we op een rotonde een gedenkteken in de vorm van een ondergrondse kolenschaaf. De steenberg van de ON III is na de mijnsluiting afgevlakt en ingericht als wandelgebied.

Gedenkteken boven de voormalige schacht

Vier Beambtenwoningen (Rechts) te weten voormalige opzichters- en hoofdopzichters-woningen gebouwd in 1923 in opdracht van de Oranje Nassau mijnen. De twee hoekpanden waren bestemd voor hoofdopzichters, de twee middenpanden voor opzichters. De panden zijn gebouwd in de stijl van het Traditionalisme. De vier woningen zijn gelegen in een rij en vormen met eenzelfde blok van vier beambtewoningen (huisnummers 14, 16, 18, 20) het complex Rennemigstraat.

Vlakbij de oude ingang ligt op een rotonde een oude kolenschaaf

De steenberg anno 2014. Het steenafval dat afkomstig was uit de steengangen en uit de wasserij van de Oranje-Nassau III mijn werd via een transportband, vanaf de wasserij naar het steenstort getransporteerd. Ook werd het steenafval gebruikt ter afdekking van de leermijn. De ingang van deze leermijn lag aan Ganzeweide, vlak achter de nog bestaande opzichterwoningen. In deze leermijn was een stukje mijn nagebouwd, ter opleiding van de OVS-ers (Ondergrondse Vak School). Van deze leermijn is, als men goed kijkt, de ingang nog steeds te herkennen. (Foto beneden: 2015)

Vlak naast de voormalige ingang is een stuk mijnmuur (koelmoer) bewaard gebleven.

(Rechts) De ingang van de voormalige Ondergrondse Vak School van de Oranje Nassau III mijn aan de Ganzeweide is nog goed te herkennen. Aan de OVS werden de jonge mijnwerkersleerlingen klaargestoomd voor het mijnwerkersvak.

Mijnkolonie Rennemig

Ook hier vinden we vlakbij de voormalige mijn de karakteristieke mijnwerkershuizen terug. Deze kolonie werd, net als de mijnkoloniëen van Beersdal, Husken in Heerlen en Leenhof in Schaesberg, gebouwd in de karakteristieke "Lotharingse" stijl.

Begraafplaats Kampstraat Heerlerheide

Nabij de ingang van de begraafplaats aan de Kampstraat te Heerlerheide staat een grafmonument, ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog gefusilleerde mijnwerkers Meinardus Tempeleers en Reinier Savelberg.

Het grafmonument toont twee mijnwerkers die hand in hand moedig de dood in de ogen kijken. Het reliëf van kunstenaar Jan Sondeijcker, dat werd geplaatst op 2 mei 1949, is ingemetseld in een bakstenen muur. Aan de voorzijde is een bloemenperk aangelegd.

Het grafmonument

Het grafmonument