Firma Cofinex

p 31 mei 1949 wordt er door de gemeenteraad van de gemeente Heerlen een voorstel van Burgemeester en Wethouders goedgekeurd. Hierin wordt aan de Belgische maatschappij N.V. Handel-Financiering- en Expl. "Cofinex", waarvan mr. E. Reinold, Vondelstraat 154 te Amsterdam, de zaakgelastigde is, toestemming verleend tot het vestigen van een zogeheten "optische glasindustrie".

Deze zal gelegen zijn aan de Heerenweg nabij de Heksenberg. De plaats ter winning van het zilverzand is gelegen naast de bruinkoolgroeve "Bergerode" (Firma Carisborg, Carisborggroeve II) aan de Schelsberg te Heerlen.

Uit de zilverzandgroeve Cofinex zal later de visvijver Heksenberg ontstaan.

Limburgs-Dagblad-31-05-1949

Situatie rond 1950. Op de voorgrond de zilverzandgroeves. Rechts daarnaast de voormalige bruinkoolgroeve Carisborg II, die in opdracht ontgonnen is door fa. Bergerode.

Limburgs-Dagblad-08-07-1949

Hieronder een foto van de zilverzandgroeve aan de Heerenweg in maart 1958.

Dit speciale zand is uitermate geschikt voor de productie van bepaalde glassoorten. Op de achtergrond twee van de 3 spoorwegbruggen van het Oranje-Nassau mijnspoor tussen de Oranje-Nassau I mijn in Heerlen en de Oranje-Nassau IV mijn te Heksenberg (Heerlen). Ook te zien is de kerk van de Heksenberg en de steenberg van de Oranje-Nassau IV mijn. Geheel rechts is de schachtbok van deze mijn te zien.

 

Geheel rechts: Firma Beaujean, die in de buurt nog meer zilverzandgroeves bezat, maakte nog bezwaar tegen de exploitatie van de groeve Cofinex.

Limburgs-Dagblad-11-05-1950

Limburgs-Dagblad-28-06-1952

Zilverzandgroeve Cofinex aan de Heerenweg te Heksenberg in maart 1959, Heerlen. Op de foto is de mijnspoorbrug van de Oranje-Nassau mijnen over respectievelijk de Bruinkoolweg en de Heerenweg te zien.

Zilverzandwinning in volle gang. Op exact deze locatie is thans een woonwagenkamp gerealiseerd.

Zilverzandgroeve Cofinex (Geheel links) en daarnaast de voormalige bruinkoolgroeve Carisborg II. Foto ca. 1974

Limburgs-Dagblad-06-07-1951

Visvijver Heksenberg begin jaren 70. Linksboven in de foto het fabrieksgebouwtje. In de achtergrond de schacht van de Oranje-Nassau IV mijn. (Foto © Ron Slangen)

Limburgs-Dagblad-04-12-1953