Familie Slangen

onald (Ron) Anne Willem Jozef Slangen (Geb. 1969)

Grafisch ontwerper en oprichter van deze website, die ik aan de mijnwerkers van familie Slangen, maar ook aan alle mijnwerkers opdraag, die in de Limburgse steenkolenmijnen hebben gewerkt en aan alle nabestaanden van de vele, omgekomen mijnwerkers. We mogen ze nooit vergeten, de mijnwerkers die in meer dan 75 jaar commerciële mijnbouw, Nederland hebben opgebouwd en verwarmd.

Glück Auf!

Familiewapen familie Slangen

Ron Slangen

Ron Slangen was werkzaam als:

2005 - 2009 Vrijwilliger Nederlands Mijnmuseum
2009 - 2010 Bestuurslid Nederlands Mijnmuseum
2010 - 2011 Vrijwilliger Nederlands Mijnmuseum
2011 - 2013 Algemeen Beheerder Nederlands Mijnmuseum
2013 - 2018 Vrijwilliger Heemkundevereniging Brunssum
2014 - heden Vrijwilliger fotoarchief gemeente Brunssum

Ron Slangen realiseerde o.a. de volgende websites:

* Website wordt thans door derden beheerd.

www.demijnstreek.nl (1989)
www.mijnwerkerslampen.nl (2001)
www.mijnlampen.nl (2001)
www.mijnlampen.be (2001)
www.minerlamps.org (2002)
www.grubenleuchte.de (2002)
www.demijnstreek.net (2005)
www.demijnstreek.be (2005)

www.nationaalmijncentrum.eu (2006) *
www.nationaalmijncentrum.nl (2006) *
www.nederlandsmijnmuseum.eu (2007) *
www.nederlandsmijnmuseum.nl (2007) *
www.mijnwerkerspensioenen.nl (2007) *
www.mijnen.startkabel.nl (2008) *
www.knappentag.nl (2011)
www.heemkundebrunssum.nl (2014) *

ndreas (André) Willem Jozef Slangen (Geb. 1945) Dienstdoend opzichter

Werknummer: 626
1962 - Staatsmijn Emma-Hendrik, Treebeek
30 Juni 1965 - Diploma Basisopleiding Mijntechnisch Vakman, Technische Vakschool
17 Mei 1968 - Houwer - Meester Houwer
1 September 1969 Diploma Mijntechnisch Vakman
Aansluitend - Dienstdoend Opzichter
1974 - Overplaatsing DSM

 

 

 

Hieronder:

Penningen A.W.J. Slangen (Dag, Middag, Nachtdienst, Fietsenpenning, Bahcopenning en bandpenning

André W. J. Slangen

Diploma Mijntechnisch Vakman A.W.J. Slangen

Houwersdiploma

Diploma Technische Vakschool (TVS)

Rechts: André Slangen in de model-steenkolenmijn Valkenburg (2014)

Geheel rechts: Ron en André Slangen in de model-steenkolenmijn Valkenburg (2014)

eonard (Leo) Jozef Slangen (Geb. 1924) - Afdelingsopzichter

Staatsmijn Wilhelmina, Terwinselen.

 
Werknummer:
Meer data volgt...

Leo Slangen

ubert (Huub) Jozef Slangen (Geb. 1915) - 

 
Werknummer:
Meer data volgt...

Foto volgt...

301685

an Pieter Jozef (Zef) Slangen (Geb. 1912) - Meesteropzichter in kolendistricten

Werknummer: 38265 , 301685?
1 januari 1929 - Staatsmijn Wilhelmina, Terwinselen
1 April 1933 - Houwer - Meester Houwer
1 April 1935 - Mijnopzichter (getuigschrift mijnschool)
1 Juli 1935 - Overplaatsing Staatsmijn Maurits, Lutterade
1 Januari 1938 - Hulpopzichter
1 Juli 1939 - Afdelingsopzichter
20 Januari 1947 - 30 April 1950 - Mijnwerker Loakulu Indonesië
1 Mei 1950 - Afdelingsopzichter Staatsmijn Hendrik, Brunssum
1e Districtopzichter en functie bij de mijnbouwkundige staf.
1 Januari 1954 - Meesteropzichter
- Leidinggevende in een kolendistrict ondergronds
- Lid van de K.V.M., Afdeling Hendrik

J. P. Jozef Slangen

Penningen J.P.J. Slangen

Houwersdiploma J.P.J. Slangen

Getuigschrift Mijnschool J.P.J. Slangen

Artikel over de uitreiking einddiploma's J.P.J. Slangen

J.P.J. Slangen in gezelschap van de medewerkers van de Reddingsbrigade op de Staatsmijn Maurits rond 1940


ist u dat in 1947 een aantal gezinnen uit o.a. Brunssum naar Indonesië is vertrokken om op Borneo (Met name de plaats Loa Kulu), via de Oost Borneo Maatschappij, in de steenkolenmijnen te gaan werken?

Het team van De Mijnstreek is op zoek naar informatie, foto's, documentatie en dergelijke omtrent bovengenoemd item. Kent u mensen of misschien wel nabestaanden die destijds rond 1946 of 1947 naar Indonesië zijn gegaan, om daar in de steenkolenmijnen te gaan werken? Neem dan contact op via onze contactpagina.

Bronzen penning Reddingsbrigade (10 jaar) J.P.J. Slangen

Bronzen penning Reddingsbrigade (10 jaar) J.P.J. Slangen

Hiernaast op de foto's:

Links: De mijn "Lobang A.B." in Loakulu. Borneo, Indonesië

Midden: J.P.J. Slangen in de mijn "Lobang A.B." in Indonesië

Rechts: J.P.J. Slangen voor de ingang van de mijn "Lobang A.B."

et plotseling overlijden van J.P.J. Slangen...

ndreas (Al) Jozef Slangen (Geb. 1905) - Meester Opzichter

Juni 1924 - Kweekschool
Augustus 1924 - Sleper Staatsmijn Wilhelmina, Terwinselen
September 1927 - Mijnschool
Werknummer: 214? , 4106?
1 April 1929 - Houwer
1 Juli 1931 - Meester Houwer
1 Juli 1935 - Hulpopzichter
1 Januari 1942 - Afdelingsopzichter
1 Juli 1945 - Meester Opzichter
20 Januari 1947 - Personeelschef Ondergronds

Andreas (Al) Jozef Slangen

Geheel links: Oorkonde 25-jarig jubileum Staatsmijn Wilhelmina A.J. Slangen.

 

Hiernaast: A.J. Slangen was tevens lid van de Reddingsbrigade Staatsmijn Wilhelmina. De zilveren penning kreeg hij bij zijn 15-jarig jubileum bij de Reddingsbrigade.

 

Rechts: Legitimatiebewijs uit de Tweede Wereldoorlog (1944) voor A. J Slangen. Hierop valt te lezen dat hij gerechtigd is om vanuit zijn woonplaats Kerkrade naar Schaesberg te gaan, om daar zijn werkzaamheden op de Staatsmijn Wilhelmina te kunnen uitoefenen.

Rechts: 2 artikelen betreffende het 40-jarig jubileum van Al Slangen bij de Staatsmijnen.

 

A. J. Slangen (4e van rechts) met collega's op cursus in Essen (D) met betrekking op de Reddingsbrigade.

an Joseph (Jozef)  Slangen (Geb. 1878) - Meesteropzichter

19 mei 1900 - 16 juli 1901 Oranje Nassau mijn I Heerlen

Werknummer:
Opzichter Domaniale Mijn Kerkrade
1931 - Meester Opzichter
Jan Joseph was kerkmeester van de St. Martinusparochie in Spekholzerheide en gemeenteraadslid in Kerkrade.

Linksonder: Een prachtig document van Jan Joseph Slangen uit 1901.
Rechtsonder: Jan Joseph Slangen (midden) staat bij één van
de schachten van waarschijnlijk de Domaniale Mijn te Kerkrade,
alwaar hij sinds 1931 Meesteropzichter was.
Links van hem (rechts op de foto) staat Jaques Prickaerts,
zijn schoonzoon.

Jan Joseph Slangen

Hierboven: V.l.n.r. J. Lenders, J.J. Slangen (Opz. Sm. Wilhelmina), H. Horbach, tijdens een bezoek op Sm. Wilhelmina Terwinselen.

 

Hieronder: Legitimatiebewijs Staatsmijn Wilhelmina van J. J. Slangen uit 1933.