> U bevindt zich hier: Welkom

Welkom

Welkom op de website van De Mijnstreek

ie goede oude tijd. Je hoort het steeds vaker zeggen. Hoewel het leven ondergronds bikkelhard en zeer ongezond was, steunde het op een fundament van kameraadschap en trouw zoals alleen de Limburgers dat kennen. De mijnbouw hield op te bestaan en de mijnkoloniën liepen leeg. Alles van zwart naar groen was het motto en het leek wel of Nederland zich schaamde voor het mijnverleden. Limburg werd vergeten en een dankjewel kwam er niet. Vele tienduizenden mijnwerkers zonder baan en Limburg moest opnieuw beginnen. De beloofde financiële steun bleef uit, het beetje hulp dat er kwam, was maar tijdelijk. Toch zullen we nooit vergeten hoe de Limburgers in meer dan 75 jaar commerciële mijnbouw, Nederland heeft opgebouwd en verwarmd.

Deze website werd gerealiseerd, omdat veel bronnen nogal slordig met het mijnverleden omgaan. Veel onvolledige of zelfs foutieve informatie. Vaak passen teksten niet bij de bijgevoegde illustraties of foto's. Jaartallen worden te pas en te onpas verwisseld. Foto's zijn vaak gespiegeld, of hebben zelfs totaal niets te maken met het onderwerp. Tal van boeken en schriften kopiëren eenvoudig de gemaakte fouten van hun voorgangers. Het team van De Mijnstreek spant zich in om alle relevante informatie te corrigeren en daarmee het Mijnverleden de eer aan te doen, die het verdient.

Het team van DeMijnstreek.NL heeft een archief gemaakt van alle, op de website voorkomende foto-, video- en audiofragmenten. DeMijnstreek.NL heeft moeite gedaan om kopierechten te respecteren en desgewenst alle bronnen te vermelden. Mocht u vinden dat DeMijnstreek.NL deze rechten schendt, of op enig andere wijze, de eigenaar of houder van de bestanden in het archief tekort doet, verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden.

De Mijnstreek.NL is op zoek naar foto- en filmmateriaal uit onze mijnstreek. Bent u in het bezit van foto's, films, videobanden, dia's, cd's dvd's of enig ander beeldmateriaal en wilt u dit met onze bezoekers, op deze website delen? Bent ook u van mening, dat het mijnverleden nooit vergeten mag worden? Wilt u ook, net als ons, onze oud-mijnwerkers eren? Laat het ons weten. Wij komen desgewenst uw beeldmateriaal ophalen, digitaliseren het en brengen het natuurlijk ook weer bij u terug. Dit doen we uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Alvast hartelijk dank, namens ons hele team!

Het team van De Mijnstreek heeft een absolute primeur! We zijn erin geslaagd om oude stereofoto's, die destijds met speciale fotoapparatuur gemaakt zijn, te converteren naar 3D-foto's (3-Dimensionaal).

Er wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Paraglyph-technologie, waarbij de originele stereofoto naar 2 verschillende afbeeldingen worden geconverteerd, die respectievelijk in een cyaantint en een roodtint worden gescheiden.

Vervolgens wordt er een zogenaamde paraglyph van gemaakt, waarna de beide afbeeldingen wederom worden verenigd. Hiernaast enkele voorbeelden. U heeft een 3D-bril (rood-cyaan) nodig (zie afbeelding hierboven), om de afbeeldingen in 3D te kunnen zien.

(3D-technologie: Ron Slangen GRAPHX)